Förordning (1991:1096) med anledning av Närings- och teknikutvecklingsverkets inrättande

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1991-06-20
Ändring införd
SFS 1991:1096
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att vad regeringen i författning eller särskilt beslut föreskrivit om statens energiverk, statens industriverk eller styrelsen för teknisk utveckling i stället skall avse närings- och teknikutvecklingsverket.

Ändringar

Förordning (1991:1096) med anledning av Närings- och teknikutvecklingsverkets inrättande

Ikraftträder
1991-07-01