lagen.nu

Förordning (1991:1096) med anledning av Närings- och teknikutvecklingsverkets inrättande

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1991-06-20
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen föreskriver att vad regeringen i författning eller särskilt beslut föreskrivit om statens energiverk, statens industriverk eller styrelsen för teknisk utveckling i stället skall avse närings- och teknikutvecklingsverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1991:1096

Departement
Näringsdepartementet RS N
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:1096
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation