Upphävd författning

Förordning (1991:1096) med anledning av Närings- och teknikutvecklingsverkets inrättande

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1991-06-20
Ändring införd
SFS 1991:1096
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-22
Regeringen föreskriver att vad regeringen i författning eller särskilt beslut föreskrivit om statens energiverk, statens industriverk eller styrelsen för teknisk utveckling i stället skall avse närings- och teknikutvecklingsverket.

Ändringar

Förordning (1991:1096) med anledning av Närings- och teknikutvecklingsverkets inrättande

    Ikraftträder
    1991-07-01

Förordning (2019:15) om upphävande av förordningen (1991:1096) med anledning av Närings- och teknikutvecklingsverkets inrättande

Omfattning
upph.