Lag (1991:1190) om tioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1991-07-11
Ändring införd
SFS 1991:1190
Ikraft
1992-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Tioöresmynt skall upphöra att vara lagligt betalningsmedel vid utgången av september 1992.

Ändringar

Lag (1991:1190) om tioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel

    Ikraftträder
    1992-09-01