Upphävd författning

Förordning (1991:1220) med bemyndigande för sjöfartsverket att fastställa taxor m. m. för linjesjöfart på Gotland;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1991-08-08
Ändring införd
SFS 1991:1220
Ikraft
1991-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen bemyndigar sjöfartsverket att fastställa sådana taxor och turplaner som avses i 5 § lagen (1970:871) om linjesjöfart på Gotland.
Regeringen bemyndigar vidare sjöfartsverket att föreskriva vilka varuslag som skall omfattas av transportstöd i linjesjöfart på Gotland.

Ändringar

Förordning (1991:1220) med bemyndigande för Sjöfartsverket att fastställa taxor m.m. för linjesjöfart på Gotland

Ikraftträder
1991-09-01

Förordning (1997:831) om upphävande av förordningen (1991:1220) med bemyndigande för Sjöfartsverket att fastställa taxor m.m. för linjesjöfart på Gotland

    Omfattning
    upph.