/r1/ Tillkännagivande (1991:1259) om Liechtensteins medlemskap i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA);

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1991-09-12
Ändring införd
SFS 1991:1259
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen ger till känna att Liechtenstein den 1 september 1991 inträtt som medlem i Europeiska frihandelssammanslutningen samt anslutit sig till protokollet den 28 juli 1960 angående Europeiska frihandelssammanslutningens rättskapacitet, privilegier och immunitet.
Till följd härav har protokollet den 4 januari 1960 rörande tillämpning av konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen i förhållandet till Furstendömet Liechtenstein upphört att gälla.

Ändringar

Tillkännagivande (1991:1259) om Liechtensteins medlemskap i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA)