/r1/ Förordning (1991:1333) om tillämpning av en konvention den 9 februari 1988 mellan Sverige och Kap Verde om social trygghet;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-10-03
Ändring införd
SFS 1991:1333
Ikraft
1991-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagorna ej med här.
Den konvention mellan Sverige och Kap Verde om social trygghet som har undertecknats den 9 februari 1988 jämte en samma dag undertecknad överenskommelse om tillämpning av konventionen skall i originaltexternas lydelse gälla som förordning här i landet.
Texterna till konventionen och tillämpningsöverenskommelsen är intagna som */k/ bilagorna 1 och 2 */-k/ till denna förordning.
Med behörig myndighet i artiklarna 10 och 27 i konventionen avses för Sveriges del riksförsäkringsverket.

Ändringar

Förordning (1991:1333) om tillämpning av en konvention den 9 februari 1988 mellan Sverige och Kap Verde om social trygghet

    Ikraftträder
    1991-12-01