Upphävd författning

Förordning (1991:1498) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1993 års taxering

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1991-11-21
Ändring införd
SFS 1991:1498
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer enligt 10 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skiktgränsen för statlig inkomstskatt till 186 600 kronor vid 1993 års taxering.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1498) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1993 års taxering

Ikraftträder
1992-01-01

Förordning (2000:858) om upphävande av förordningen (1991:1498) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1993 års taxering

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om 1993 års taxering.
Omfattning
upph.