Förordning (1991:1520) om upphävande av föreskrifter i fråga om inrättande och tillsättande av vissa tjänster hos allmän försäkringskassa

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-11-28
Ändring införd
SFS 1991:1520
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att regeringens beslut den 3 juni 1982 i fråga om inrättande och tillsättande av vissa tjänster hos allmän försäkringskassa skall upphöra att gälla vid utgången av år 1991.

Ändringar

Förordning (1991:1520) om upphävande av föreskrifter i fråga om inrättande och tillsättande av vissa tjänster hos allmän försäkringskassa