Upphävd författning

Förordning (1991:1583) om avgifter i mål om betalningsföreläggande och handräckning;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1991-12-05
Ändring införd
SFS 1991:1583
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller i mål som handläggs enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

2 §  I mål om betalningsföreläggande, betalningsfastställelse ur pant, vanlig handräckning eller särskild handräckning tas ansökningsavgift ut med 200 kronor.

[S2]Avser en ansökan, utöver betalningsföreläggande, också betalningsfastställelse ur pant eller vanlig handräckning tas endast en avgift ut.

3 §  Kronofogdemyndigheten får medge befrielse från skyldigheten att betala ansökningsavgift i ett visst mål, om det finns särskilda skäl.

Ändringar

Förordning (1991:1583) om avgifter i mål om betalningsföreläggande och handräckning

Ikraftträder
1992-01-01

Ändring, SFS 1992:1094

    Omfattning
    upph.