Statistiska centralbyråns kungörelse (1991:2046) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

Departement
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1991-12-17
Ändring införd
SFS 1991:2046
Ikraft
1992-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01
Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från och med den 1 februari 1992 med fyra procent.
Höjningen gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller förutvarande make som har bestämts under november 1991 eller senare.
Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag med närmast lägre krontal.

Ändringar

Statistiska centralbyråns kungörelse (1991:2046) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

    Ikraftträder
    1992-02-01