Förordning (1991:659) om ändring av namnet på vissa myndigheter inom jordbrukets område

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1991-05-30
Ändring införd
SFS 1991:659
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Regeringen föreskriver att efter utgången av juni 1991 skall bestämmelser i förordning om
  1. statens jordbruksnämnd och lantbruksstyrelsen avse statens jordbruksverk, och
  2. lantbruksnämnden avse länsstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1991:659) om ändring av namnet på vissa myndigheter inom jordbrukets område

    Ikraftträder
    1991-07-01