Lag (1991:936) med anledning av Finansinspektionens inrättande

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:936
Ikraft
1991-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Enligt riksdagens beslut föreskrivs att bestämmelser i lag eller annan författning om bankinspektionen eller försäkringsinspektionen skall avse finansinspektionen.

Ändringar

Lag (1991:936) med anledning av Finansinspektionens inrättande