Förordning (1992:1089) om basbelopp för år 1993

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-11-19
Ändring införd
SFS 1992:1089
Ikraft
1993-01-01
Tidsbegränsad
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till 34 400 kronor för år 1993.

Ändringar

Förordning (1992:1089) om basbelopp för år 1993

Ikraftträder
1993-01-01