Lag (1992:1587) om undantag från lagen (1992:672) om begränsning av kommuners rätt att ta ut skatt för år 1993

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1587
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Utan hinder av lagen (1992:672) om begränsning av kommuners rätt att ta ut skatt för år 1993 får skattesatsen för år 1993 för Fröskogs pastorat i Älvsborgs län fastställas till högst 1,25 kr per skattekrona.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1587) om undantag från lagen (1992:672) om begränsning av kommuners rätt att ta ut skatt för år 1993

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas på beslut om debitering av skatt som fattas efter den 6 oktober 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:36, Bet. 1992/93:FiU2
  Ikraftträder
  1993-01-01