/r1/ Statistiska centralbyråns kungörelse (1992:1774) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

Departement
Utfärdad
1992-12-15
Ändring införd
SFS 1992:1774
Ikraft
1993-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från och med den 1 februari 1993 med två procent.
Höjningen gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller förutvarande make som har bestämts under november 1992 eller senare.
Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen om ändring av vissa underhållsbidrag med närmast lägre krontal.

Ändringar

Statistiska centralbyråns kungörelse (1992:1774) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

    Ikraftträder
    1993-02-01