Upphävd författning

Förordning (1992:201) om avgifter för vissa ärenden enligt växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131);

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1992-04-23
Ändring införd
SFS 1992:201
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
För protest enligt 88 § växellagen (1932:130) eller 66 § checklagen (1932:131) som tas upp av kronofogdemyndighet tas avgift ut enligt 9--14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 1 tillämpas.

Ändringar

Förordning (1992:201) om avgifter för vissa ärenden enligt växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131)

Ikraftträder
1992-07-01

Ändring, SFS 1992:1094

    Omfattning
    upph.