/r1/ Förordning (1992:203) om avgifter för ärenden enligt permutationslagen (1972:205);

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1992-04-23
Ändring införd
SFS 1992:203
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 1 § permutationslagen (1972:205) enligt 9--14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:
ÄrendeslagAvgiftsklass
Permutationsärenden avseende en stiftelse7
2--29 stiftelser8
fler än 29 stiftelser9
Övriga ärenden7

Ändringar

Förordning (1992:203) om avgifter för ärenden enligt permutationslagen (1972:205)

    Ikraftträder
    1992-07-01