Riksbankens föreskrifter (1992:287) om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor;

Departement
Utfärdad
1991-10-24
Ändring införd
SFS 1992:287
Ikraft
1992-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i riksbanken föreskriver med stöd av 9 kap. 13 § regeringsformen att minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor skall ges ut i anledning av 200-årsminnet av Gustav III:s död och att mynten skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 §  Med anledning av 200-årsminnet av Gustav III:s död skall minnesmynt med nominella värden ettusen och tvåhundra kronor ges ut.

2 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av ettusen kronor skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en vikt av 5,8 gram och en diameter av 21 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 6 gram.

3 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av ettusen kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan lilla riksvapnet med rund sköld under kunglig krona omslutet av serafimerkedjan. Som omskrift upptill "SVERIGE" omgivet av till vänster "E" som anger myntningsorten och till höger "D" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn samt nedtill "1 000 KR" delat av serafimerordens stjärna.

[S3]På frånsidan en bild av Gustav III i profil med omskriften upptill "* GUSTAV III * 1792 * 1992 *". Närmast kanten, på såväl framsidan som frånsidan, en ornering av små bågar.

[S4]Randen skall vara slät.

4 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av tvåhundra kronor skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av tvåhundra kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan lilla riksvapnet utan sköld mot bakgrund av en teaterscen från 1700-talet. Som omskrift upptill "SVERIGE" omgivet av till vänster "E" som anger myntningsorten och till höger "D" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn samt nedtill "200 KR".

[S3]På frånsidan en bild av Gustav III i profil med omskriften upptill "* GUSTAV III * 1792 * 1992 *". Närmast kanten, på såväl framsidan som frånsidan, en ornering av små bågar.

[S4]Randen skall vara slät.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Riksbankens Föreskrifter (1992:287) om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor

Övergångsbestämmelse

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 1992. De skall dock tillämpas även på minnesmynt som har givits ut dessförinnan.
Ikraftträder
1992-06-01