Upphävd författning

Förordning (1992:306) om sommartid

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1992-05-14
Ändring införd
SFS 1992:306
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Sommartid skall gälla i landet under perioderna

  1. den 28 mars--den 26 september 1993,
  2. den 27 mars--den 25 september 1994.

[S2]Sommartid innebär att normaltiden ökas med en timme. Bestämmelser om normaltid finns i förordningen (1979:988) om svensk normaltid.

2 §  Sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid den första dagen i varje period. Tiden anges då som klockan 03.00 sommartid.

[S2]Sommartiden upphör klockan 03.00 sommartid den sista dagen i varje period. Tiden anges då som klockan 02.00 normaltid.

Ändringar

Förordning (1992:306) om sommartid

Ikraftträder
1992-07-01

Ändring, SFS 1994:1207

    Omfattning
    upph.