Upphävd författning

Förordning (1992:609) om avgift för utdrag ur röstlängdsregister

Version: 1997:173

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
SFS 1992:609 i lydelse enligt SFS 1997:173
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  När den centrala valmyndigheten eller en skattemyndighet efter särskild begäran lämnar ut utdrag ur röstlängdsregister enligt vallagen (1997:157) får myndigheten ta ut en avgift med 25 kronor för varje sida, dock lägst 50 kronor. För avgiften gäller i övrigt bestämmelserna i 21-24 §§avgiftsförordningen (1992:191). Förordning (1997:173).

2 §  Avgift tas inte ut för ett särskilt utdrag över röstberättigade om det beställs

 • inför ett ordinarie val, - hos Riksskatteverket inom tid som verket fastställer, - av ett politiskt parti som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än en procent av rösterna i hela landet, och
 • i ett exemplar till en adressat per län och parti.

[S2]Detta gäller även om utdraget har kompletterats med adressuppgifter. Förordning (1997:173).

Ändringar

Förordning (1992:609) om avgift för utdrag ur röstlängdregister

  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1997:173) om ändring i förordningen (1992:609) om avgift för utdrag ur röstlängd enligt vallagen (1972:620)

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., författningen
  Ikraftträder
  1997-06-01

Ändring, SFS 2002:62

Omfattning
upph.