/r1/ Förordning (1992:62) om bevarande av registret rörande vissa alkoholbrott m. m.;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-02-13
Ändring införd
SFS 1992:62
Ikraft
1992-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att registret enligt den upphävda förordningen (1955:513) om register rörande vissa alkoholbrott m. m. med hänsyn till forskningens behov skall bevaras hos riksarkivet.

Ändringar

Förordning (1992:62) om bevarande av registret rörande vissa alkoholbrott m.m.

    Ikraftträder
    1992-03-01