Upphävd författning

Förordning (1992:76) om register för betalningsföreläggande och handräckning

Version: 1992:76

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1992-02-20
Ändring införd
SFS 1992:76
Ikraft
1992-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Datainspektionen får lämna sådant medgivande till utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling som avses i 9 § lagen (1991:876) om register för betalningsföreläggande och handräckning i fråga om uppgifter som inte omfattas av sekretess.

Ändringar

Förordning (1992:76) om register för betalningsföreläggande och handräckning

    Ikraftträder
    1992-04-01

Ändring, SFS 2001:590

Omfattning
upph.