Förordning (1993:1048) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om sjukvård åt tillfälliga besökande

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-09-09
Ändring införd
SFS 1993:1048
Ikraft
1993-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan inte med här.
Den överenskommelse mellan Sverige och Estland om sjukvård åt tillfälliga besökande som har undertecknats den 16 juni 1993 skall gälla här i landet från och med den 1 november 1993.
Överenskommelsen är intagen som bilaga till denna förordning. Den återges i engelsk originaltext samt i svensk översättning.

Ändringar

Förordning (1993:1048) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om sjukvård åt tillfälliga besökande

    Ikraftträder
    1993-11-01