Förordning (1993:1072) om behörig myndighet för informationsutbyte rörande domar och andra beslut enligt EES-avtalet

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1993-10-07
Ändring införd
SFS 1993:1072
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att Domstolsverket skall vara behörig svensk myndighet för informationsutbyte enligt artikel 106 i EES-avtalet och skall utföra äkthetskontroll av domar och andra beslut enligt artikel 110 i samma avtal.

Ändringar

Förordning (1993:1072) om behörig myndighet för informationsutbyte och äkthetskontroll rörande domar och andra beslut enligt EES-avtalet

    Ikraftträder
    1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

    Omfattning
    ikrafttr.