Förordning (1993:1341) om basbelopp för år 1994

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-12-02
Ändring införd
SFS 1993:1341
Ikraft
1994-01-01
Tidsbegränsad
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad SFS 1993:1341 har iakttagits.
Regeringen fastställer basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till 35 200 kronor år 1994.

Ändringar

Förordning (1993:1341) om basbelopp för år 1994

Ikraftträder
1994-01-01