Upphävd författning

Lag (1993:1519) om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1995-1997 års taxeringar

Version: 1995:1523

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
SFS 1993:1519 i lydelse enligt SFS 1995:1523
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Avdrag för kostnad för resa med egen bil till och från arbetsplatsen enligt punkt 4 av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370) skall vid 1995-1997 års taxeringar medges, i stället för enligt schablon som anges i andra stycket nämnda anvisningspunkt, med 1 krona och 30 öre per kilometer. Lag (1995:1523).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:1519) om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1995-1997 års taxeringar

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:104, Prop. 1993/94:90, Bet. 1993/94:SkU10
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:1884) om ändring i lagen (1993:1519) om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1995 års taxering

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. I fråga om skattskyldig som har inkomst av förvärvskälla i inkomstslaget näringsverksamhet för vilken beskattningsåret har börjat före den 3 november 1994 skall dock vid 1996 års taxering avdrag i förvärvskällan medges enligt schablon som anges i andra stycket punkt 4 av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370) för kostnader som uppkommit före den 3 november 1994 om avdraget beräknat enligt nämnda lagrum överstiger 1 krona och 30 öre per kilometer.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., författningen
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:1523) om ändring i lagen (1993:1519) om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1995 och 1996 års taxeringar

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. I fråga om skattskyldig som har inkomst av förvärvskälla i inkomstslaget näringsverksamhet för vilken beskattningsåret har börjat före den 1 januari 1996 skall dock vid 1997 års taxering avdrag i förvärvskällan medges enligt schablon som anges i andra stycket punkt 4 av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370) för kostnader som uppkommit före den 1 januari 1996 om avdraget beräknat enligt nämnda lagrum överstiger 1 krona och 30 öre per kilometer.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:118, Prop. 1995/96:102, Bet. 1995/96:SkU15
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., författningen
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1999:1280) om upphävande av lagen (1993:1519) om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1995-1997 års taxeringar

Övergångsbestämmelse

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om 1995-1997 års taxeringar.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
upph.