Upphävd författning

Förordning (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt

Departement
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1993-12-09
Ändring införd
SFS 1993:1526 i lydelse enligt SFS 1999:258
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Finansinspektionen får meddela de närmare föreskrifter som behövs beträffande
  1. bevarande av handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll enligt 8 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,
  2. vilka rutiner ett företag skall följa och vilken information och utbildning som företaget skall tillhandahålla de anställda enligt 13 § samma lag för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt. Förordning (1999:258).

Ändringar

Förordning (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt

    Ikraftträder
    1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

    Omfattning
    ikrafttr.

Förordning (1999:258) om ändring i förordningen (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt

Omfattning
ändr.
CELEX-nr
391L0308
Ikraftträder
1999-07-01

Ändring, SFS 2002:552

Omfattning
upph.