Upphävd författning

Förordning (1993:1635) med bemyndigande för Rikspolisstyrelsen att meddela föreskrifter om motorsport och om utförande och besiktning av skjutbana

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
SFS 1993:1635
Ikraft
1994-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
  • RPSFS 2000:26: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utförande och besiktning av skjutbana
  • RPSFS 2009:09: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorsport på bana
Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 2 kap. 33 § och 3 kap. 6 § tredje stycketordningslagen (1993:1617).

Ändringar

Förordning (1993:1635) med bemyndigande för Rikspolisstyrelsen att meddela föreskrifter om motorsport och om utförande och besiktning av skjutbana

Ikraftträder
1994-04-01

Ändring, SFS 2014:1104

Omfattning
upph.