Upphävd författning

Förordning (1993:1644) om behörigt organ för utbytesprogrammet Ungdom för Europa

Departement
Civildepartementet UNG
Utfärdad
1993-12-22
Ändring införd
SFS 1993:1644
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att Stiftelsen för internationellt ungdomsutbyte skall vara det behöriga organ som skall svara för att utbytesprogrammet Ungdom för Europa genomförs i Sverige. Stiftelsen skall vidare delta i den löpande utvärderingen av programmet.

Ändringar

Förordning (1993:1644) om behörigt organ för utbytesprogrammet Ungdom för Europa

Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1996:468

    Omfattning
    upph.