Upphävd författning

Förordning (1993:1741) med anledning av Telestyrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1993-12-22
Ändring införd
SFS 1993:1741
Ikraft
1994-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-21
Regeringen föreskriver att vad regeringen i författning eller särskilt beslut har föreskrivit om Telestyrelsen i stället skall avse Post- och telestyrelsen.

Ändringar

Förordning (1993:1741) med anledning av Telestyrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen

    Ikraftträder
    1994-03-01

Förordning (2019:141) om upphävande av förordningen (1993:1741) med anledning av Tele- styrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen

Omfattning
upph.