Upphävd författning

Förordning (1993:959) med bemyndigande för Riksskatteverkt rörande handläggning av ärenden enligt lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1993-06-24
Ändring införd
SFS 1993:959
Ikraft
1993-07-07
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen bemyndigar med stöd av 11 § lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus Riksskatteverket att besluta om vilken eller vilka skattemyndigheter som skall handlägga ärenden om skattereduktion enligt nämnda lag.
Riksskatteverket får även i andra fall meddela föreskrifter om verkställighet av i föregående stycke nämnda lag.

Ändringar

Förordning (1993:959) med bemyndigande för Riksskatteverket rörande handläggning av ärenden enligt lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Ikraftträder
1993-07-07

Förordning (2000:864) om upphävande av förordningen (1993:959) med bemyndigande för Riksskatteverket rörande handläggning av ärenden enligt lagen (1993:672) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Omfattning
upph.