Förordning (1994:1331) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1994-10-13
Ändring införd
SFS 1994:1331
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Lagen (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam skall träda i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på inkomst som förvärvas samma dag eller senare.
Avtalet trädde i kraft den 9 augusti 1994.

Ändringar

Förordning (1994:1331) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam

    Ikraftträder
    1995-01-01