Upphävd författning

Förordning (1994:1403) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 1995

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1994-11-24
Ändring införd
SFS 1994:1403
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer enligt 2 a § lagen (1961:394) om tobaksskatt skatten för tobaksvaror till följande belopp för år 1995.
  • ----------------------------------------------------------------------- Varuslag Vikt för 1 st. gram Belopp för ----------------- 1 st. öre 1 kg kr ------------------------------------------------------------------------- Cigarrer och cigariller
grupp I " " "t. o. m. 1,7 II III IV35 över 1,7 t. o. m. " "3,0 3,0 " 5,039 5,043 52
Cigarretter
grupp I " " " "II III IV Vt. o. m. över 0,85 t. o. m. " " "1,20 " 1,55 " 1,900,85 1,20 1,55 1,9073 80 85 90 95
Röktobak383:--
Tuggtobak123:--
Snus75:--

Ändringar

Förordning (1994:1403) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 1995

Ikraftträder
1995-01-01

Förordning (1994:1609) om upphävande av vissa förordningar om omräknade punktskattebelopp för år 1995

    Omfattning
    upph.