Upphävd författning

Förordning (1994:1408) om fastställande av omräknade belopp för dieseloljeskatt för år 1995

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1994-11-24
Ändring införd
SFS 1994:1408
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer enligt 5 a § lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter att dieseloljeskatten för år 1995 tas ut för oljeprodukter tillhöriga miljöklass 1 med 863 kronor per kubikmeter, miljöklass 2 med 1 065 kronor per kubikmeter och miljöklass 3 med 1 331 kronor per kubikmeter.

Ändringar

Förordning (1994:1408) om fastställande av omräknade belopp för dieseloljeskatt för år 1995

Ikraftträder
1995-01-01

Ändring, SFS 1994:1609

    Omfattning
    upph.