Upphävd författning

Förordning (1994:1545) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för verkställighet av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994:1545
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer i fråga om
  1. ansökningsförfarandet,
  2. beräkning av bostadskostnad,
  3. beräkning av årsinkomst,
  4. beräkning av förmögenhet samt avkastning därav,
  5. ändrad folkbokföring,
  6. utbetalning av bostadstillägg.

Ändringar

Förordning (1994:1545) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för verkställighet av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer

Ikraftträder
1995-01-01

Ändring, SFS 1998:562

Omfattning
upph.