Upphävd författning

Lag (1994:1835) om pratik för ungdomar i ungdomsintroduktion

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1835
Ikraft
1995-01-01
Tidsbegränsad
1996-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Ungdomar som av länsarbetsnämnden anvisats praktikplats skall inte anses som arbetstagare när de fullgör sådan praktik som ingår i ungdomsintroduktion.

Ändringar

Lag (1994:1835) om praktik för ungdomar i ungdomsintroduktion

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Ikraftträder
  1995-01-01

Ändring, SFS 1995:705

  Omfattning
  upph.