Förordning (1994:1967) om basbelopp för år 1995

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1967
Ikraft
1995-01-01
Tidsbegränsad
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till 35 700 kronor år 1995.

Ändringar

Förordning (1994:1967) om basbelopp för år 1995

Förarbeten
Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
Ikraftträder
1995-01-01