Inaktuell version

Lag (1994:197) om praktik för invandrare

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1994-04-14
Ändring införd
SFS 1994:197
Ikraft
1994-07-01
Tidsbegränsad
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
De som av länsarbetsnämnden anvisats praktikplatser för invandrare skall inte anses som arbetstagare när de fullgör praktiken.

Ändringar

Lag (1994:197) om praktik för invandrare

    Förarbeten
    Rskr. 1993/94:189, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:AU11
    Ikraftträder
    1994-07-01