Förordning (1994:461) om tillfälligt ändrade bestämmelser för bidrag enligt förordningen (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1994-05-19
Ändring införd
SFS 1994:461
Ikraft
1994-06-15
Tidsbegränsad
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att bidrag enligt förordningen (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden till och med utgången av juni 1995 kan lämnas till ägare av hyres- och bostadsrättshus även om den konstnärliga utsmyckningen inte vidtas i samband med ny- eller ombyggnad eller förbättring av huset.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:461) om tillfälligt ändrade bestämmelser för bidrag enligt förordningen (1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning i bostadsområden

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1994 och gäller till och med utgången av juni 1995. Den skall dock även därefter tillämpas på ärenden som inkommit till länsstyrelsen under tiden den 15 juni 1994--den 30 juni 1995.
Förarbeten
Rskr. 1993/94:259, Bet. 1993/94:BoU14
Ikraftträder
1994-06-15