Förordning (1994:649) om upphävande av vissa föreskrifter inom försvarets område

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
SFS 1994:649 i lydelse enligt SFS 1995:242
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 1994 av Överbefälhavaren, Chefen för armén, Chefen för marinen, Chefen för flygvapnet, militärbefälhavare, Försvarets sjukvårdsstyrelse, Fortifikationsförvaltningen, Försvarets materielverk eller Försvarets civilförvaltning skall upphöra att gälla senast den 30 juni 1997, om inte behörig myndighet efter den 1 juli 1994 har föreskrivit att de skall fortsätta att gälla.

Ändringar

Förordning (1994:649) om upphävande av vissa föreskrifter inom försvarets område

Förordning (1995:242) om ändring i förordningen (1994:649) om upphävande av vissa föreskrifter inom försvarets område

    Omfattning
    ändr.