Upphävd författning

Förordning (1995:1048) om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1995-08-24
Ändring införd
SFS 1995:1048
Ikraft
1995-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning kompletterar rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen1.

2 §  Kemikalieinspektionen är den behöriga myndighet som avses i artikel 13 i rådets förordning (EEG) nr 793/93.

3 §  Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelser om tillverkare och importörers skyldigheter enligt rådets förordning (EEG) nr 793/93 utövas av Kemikalieinspektionen.

Ändringar

Förordning (1995:1048) om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen

CELEX-nr
393R0793
Ikraftträder
1995-10-01

Ändring, SFS 1998:941

Omfattning
upph.