Inaktuell version

Förordning (1995:1079) om Kollegiet för samhällsforskning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-09-07
Ändring införd
SFS 1995:1079 i lydelse enligt SFS 2011:1109
Ikraft
1995-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Vid Uppsala universitet finns Kollegiet för samhällsforskning. Förordning (2010:1780).

Uppgifter

2 §  Kollegiet är ett institut för avancerade studier inom främst samhällsvetenskap och humaniora. Kollegiet skall i internationell samverkan bedriva verksamhet i form av gästforskarprogram och tematiska forskningsprogram. Kollegiet skall också medverka i utbildning på forskarnivå. Förordning (2007:426).

Organisation

3 §  Kollegiet leds av en styrelse. Styrelsen består av en ordförande och sex andra ledamöter. Samtliga utses av styrelsen för Uppsala universitet för en tid av högst tre år. Fem av ledamöterna skall utses efter förslag av Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Linköpings universitet som lämnar förslag på en ledamot var.

[S2]En styrelseledamot får inte utses för mer än två mandatperioder i följd. Förordning (1997:1303).

4 §  Under kollegiets styrelse finns det en föreståndare. Föreståndaren anställs tills vidare för en tid av högst sex år genom beslut av styrelsen. Förordning (2011:1109).

5 §  Den som har varit anställd som föreståndare i sex år och som på grund av den anställningen frånträtt en anställning som professor ska ha rätt till anställning som professor vid kollegiet. Förordning (2011:1109).

Redovisning

6 §  Kollegiets styrelse beslutar i frågor som rör budget och verksamhetsplanering samt avger årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag till Uppsala universitet.

[S2]Universitetet skall i årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag m.m. enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redovisa kollegiets verksamhet särskilt. Förordning (2000:608).

Ändringar

Förordning (1995:1079) om Kollegiet för avancerade studier

  Ikraftträder
  1995-10-01

Förordning (1997:1303) om ändring i förordningen (1995:1079) om Kollegiet för samhällsforskning

  Omfattning
  2, 3, 4, 5 §§ betecknas 3, 4, 5, 6 §§; ändr. 1 §, de nya 3, 4, 5, 6 §§; ny 2 §, rubr. närmast före 1, 2, 3, 6 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1186) om ändring i förordningen (1995:1079) om Kollegiet för samhällsforskning

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:608) om ändring i förordningen (1995:1079) om Kollegiet för samhällsforskning

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2007:426) om ändring i förordningen (1995:1079) om Kollegiet för samhällsforskning

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2010:1780) om ändring i förordningen (1995:1079) om Kollegiet för samhällsforskning

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1109) om ändring i förordningen (1995:1079) om Kollegiet för samhällsforskning

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2011-12-15

Förordning (2017:205) om ändring i förordningen (1995:1079) om Kollegiet för samhällsforskning

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2017-04-18