Upphävd författning

Förordning (1995:110) om uppbörd av avgift på gödselmedel

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1995-01-19
Ändring införd
SFS 1995:110
Ikraft
1995-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Tullmyndigheten uppbär och redovisar sådan avgift som enligt lagen (1984: 409) om avgift på gödselmedel skall betalas av den som för in gödselmedel till landet men inte har registrerats som avgiftsskyldig hos Statens jordbruksverk.

2 §  Generaltullstyrelsen får, efter samråd med Jordbruksverket, meddela föreskrifter om verkställighet av förordningen.

Ändringar

Förordning (1995:110) om uppbörd av avgift på gödselmedel

Ikraftträder
1995-02-01

Förordning (1995:618) om upphävande av förordningen (1995:100) om uppbörd av avgift på gödselmedel

    Omfattning
    upph.