Förordning (1995:1117) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1995-10-12
Ändring införd
SFS 1995:1117
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Lagen (1994:282) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia skall träda i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas på beskattningsår som börjar den 1 januari 1996 eller därefter.

Ändringar

Förordning (1995:1117) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia