Upphävd författning

Förordning (1995:1170) om tillämpning av lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1995-11-02
Ändring införd
SFS 1995:1170
Ikraft
1996-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Bestämmelserna i 1 kap.1, 4, 5 och 8 §§, 2 kap.4 a-6 §§, 10 kap.1, 5, 6, 7 a-9, 12 a, 19 och 22 §§, 11 kap. 1 § samt 12 kap.2 och 3 §§ lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49) skall tillämpas
  1. från och med den 1 juli 1996 för svenska passagerarfartyg som är utrustade med anordningar som gör det möjligt för väg- eller järnvägsfordon att rulla på och av fartyget (ro-ro-passagerarfartyg) och för andra svenska passagerarfartyg som får transportera fler än 100 passagerare, när dessa fartyg används till sjöfart mellan fastlandet och Gotland eller i internationell sjöfart, samt för deras rederier,
  2. från och med den 1 juli 1996 för utländska ro-ro-passagerarfartyg och för andra utländska passagerarfartyg som får transportera fler än 100 passagerare, när dessa fartyg används till sjöfart mellan fastlandet och Gotland eller i internationell sjöfart på svensk hamn, samt för deras rederier,
  3. från och med den 1 juli 1996 för rederier som har sin huvudsakliga verksamhetsort i Sverige (svenska rederier) och som bedriver internationell sjöfart med utländska ro-ro-passagerarfartyg och med andra utländska passagerarfartyg som får transportera fler än 100 passagerare,
  4. från och med den 1 juli 1997 för ro-ro-passagerarfartyg och för andra passagerarfartyg som får transportera fler än 100 passagerare, när dessa fartyg används till sjöfart i annan svensk inrikes trafik än som avses i 1 och 2, samt för deras rederier.

Ändringar

Förordning (1995:1170) om tillämpning av lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Ikraftträder
1996-07-01

Ändring, SFS 2003:438

Omfattning
upph.