Förordning (1995:1217) om basbelopp för år 1996

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1995-11-23
Ändring införd
SFS 1995:1217
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till 36 200 kronor år 19961.

Ändringar

Förordning (1995:1217) om basbelopp för år 1996

    Ikraftträder
    1996-01-01