Inaktuell version

Lag (1995:1292) om tillfälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att sända lokalradio

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1995-12-07
Ändring införd
SFS 1995:1292 i lydelse enligt SFS 2000:661
Ikraft
1995-12-16
Tidsbegränsad
2001-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att Radio- och TV-verket till utgången av år 1995 inte skall meddela nya tillstånd att sända lokalradio enligt lokalradiolagen (1993:120).

Ändringar

Lag (1995:1292) om tillfälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att sända lokalradio

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:50
  Ikraftträder
  1995-12-16

Lag (1995:1392) om fortsatt giltighet av lagen (1995:1292) om tillfälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att sända lokalradio

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:90
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1997:301) om fortsatt giltighet av lagen (1995:1292) om tillfälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att sända lokalradio

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:209
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1998:1710) om fortsatt giltighet av lagen (1995:1292) om tillfälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att sända lokalradio

Förarbeten
Rskr. 1998/99:97, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:KU14
Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:661) om fortsatt giltighet av lagen (1995:1292) om tillfälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att sända lokalradio

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:241
Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
2001-01-01