Inaktuell version

Förordning (1995:157) om tidsbegränsning av uppdrag som ledamot och suppleant i styrelse för en allmän försäkringskassa

Version: 1996:59

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1995-02-09
Ändring införd
SFS 1995:157 i lydelse enligt SFS 1996:59
Ikraft
1995-07-01
Tidsbegränsad
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
För ledamot och suppleant i styrelse för en allmän försäkringskassa, som utses enligt 18 kap. 8 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, skall uppdraget för tid från och med den 1 juli 1995 avse en tid om ett år. För den som utses för tid från och med den 1 juli 1996 skall uppdraget avse en tid om ett år och sex månader och för den som utses för tid från och med den 1 januari 1998 skall uppdraget avse en tid om ett år. Förordning (1996:59).

Ändringar

Förordning (1995:157) om tidsbegränsning av uppdrag som ledamot och suppleant i styrelse för en allmän försäkringskassa

  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:59) om ändring i förordningen (1995:157) om tidsbegränsning av uppdrag som ledamot och suppleant i styrelse för en allmän försäkringskassa

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1996-04-01