Förordning (1995:1655) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1995-12-21
Ändring införd
SFS 1995:1655
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Lagen (1994:1506) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva skall träda i kraft den 1 februari 1996. Lagen tillämpas beträffande arvsskatt på arv efter person som avlider den 1 februari 1996 eller därefter och beträffande gåvoskatt på gåva som ges vid nämnda tidpunkt eller därefter.

2 §  Kungörelsen (1967:724) om tillämpning av avtal den 24 december 1936 mellan Sverige och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående handräckning beträffande arvsskatt skall dock fortfarande tillämpas beträffande arvsskatt på arv efter person som avlidit före den 1 februari 1996.

Ändringar

Förordning (1995:1655) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva