Förordning (1995:342) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1995/96

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1995-03-30
Ändring införd
SFS 1995:342
Ikraft
1995-07-01
Tidsbegränsad
1996-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 1995/96.
VaruslagProcentandel av basmängden
Motorbensin25
Fotogen25
Dieselbrännolja/eldningsolja 125
Övriga eldningsoljor25
Gasol25
I fråga om lagring för krigssituationer fattar regeringen beslut i annan ordning.

Ändringar

Förordning (1995:342) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1995/96

Ikraftträder
1995-07-01