Tillkännagivande (1995:471) om EES-avtalets ikraftträdande med avseende på Furstendömet Liechtenstein

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1995-05-11
Ändring införd
SFS 1995:471
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen tillkännager att EES-rådets beslut nr 1/95 av den 10 mars 1995 om att avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall träda i kraft med avseende på Furstendömet Liechtenstein har trätt i kraft den 1 maj 1995.

Ändringar

Tillkännagivande (1995:471) om EES-avtalets ikraftträdande med avseende på Furstendömet Liechtenstein